Nazwa Hajduki Nyskie pochodzi od niemieckiego rzeczownika "Heide"- "puszcza" i nawiązuje do położenia wsi na obszarze dawnej przysieki. Zabytkiem Hajduk Nyskich jest Kościół p.w. św. Jerzego zbudowany został na przełomie XIII- XIVw. Wznosi się w centralnym punkcie miejscowości, jest wyjątkowo interesującym zabytkiem architektury sakralnej, reprezentującym połączenie elementów stylu późnoromańskiego i gotyckiego. Przed wejściem widnieje okazała płaskorzeźba z wyobrażeniem św. Jerzego, upamiętniająca mieszkańców wsi poległych podczas I Wojny Światowej. Wewnątrz kościoła zachowały się gotyckie polichromie z trzech różnych okresów historycznych. Ilustracje przypowieści o pannach mądrych i głupich, cykl malowideł o tematyce pasyjnej, kompozycja Ukrzyżowania i scenami ilustrującymi przypuszczalnie treść przykazań Bożych. Do zabytkowego wyposażenia świątyni należy m.in.: rokokowy ołtarz główny z rzeźbami świętych Piotra i Pawła, dwóch nieoznaczonych zakonników i dwóch aniołów w zwieńczeniu, w nim obraz apoteozy św. Jerzego, tabernakulum rokokowe z rzeźbioną grupą koronowanej Matki Boskiej, dwa ołtarze boczne z około 1800 r., ambona klasyczna z przełomu XVIII i XIX w., chrzcielnica marmurowa z XVIII w. z drewnianą pokrywą z ludową rzeźbą św. Jana Nepomucena oraz konfesjonał rokokowo - klasyczny. Dzwon gotycki z 1501 r.
Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Hajduki Nyskie 2016